โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ "ต้อนรับปีใหม่" ในราคาพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการของขวัญสุขภาพจากใจ ระยะเวลาของโปรโมชั่น "ต้อนรับปีใหม่" เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 ในราคา 4,000 บาท ซึ่งเป็นรายการตรวจพื้นฐานได้แก่


ลำดับ                                      รายการตรวจ  ผู้ชาย           ผู้หญิง
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination     ●       ●
2ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray     ●       ●
3ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด โรคเบาหวาน FBS     ●       ●
4ตรวจปริมาณไขมันในเลือด Triglyceride     ●       ●
5ตรวจปริมาณไขมันในเลือด LDL     ●       ●
6ตรวจการทำงานของไต Creatinine     ●       ●
7ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid     ●       ●
8ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urinalysis     ●       ●
9ตรวจอุจจาระ Stool Exam     ●       ●
10ตรวจอุจจาระ Occult blood     ●       ●
11ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA     ●       ●
12ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP     ●       ●
13ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG     ●       ●
14ตรวจระดับการทำงานของตับ SGPT     ●       ●
15ตรวจระดับการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase     ●       ●
16ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC     ●       ●
17อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด Ultasound Whole Abdomen     -       ●
18อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน Ultasound Upper Abdomen     ●       -
19ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก PSA     ●       -


เงื่อนไข :

1.ระยะเวลา 1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561

2.ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์บัตรส่วนลดทุกประเภท

3.ราคาส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดของบริษัทคู่สัญญาได้

4.ราคาดังกล่าวไม่รวมการรักษาอื่นๆหากผู้ป่วยมีโรคประจําตัวหรือโรคแทรกซ้อน