ในโอกาสครบรอบ 39 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอนำเสนอ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Anniversary 39 Year (20 รายการตรวจ) ให้กับลูกค้าเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ  การตรวจสุขภาพจะทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเมื่อพบสิ่งผิดปกติจะได้ตรวจรักษาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามถึงระยะอันตรายอีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค ให้มีความเสี่ยงน้อยลง การพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมรักษาให้หายได้ง่ายกว่า


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Anniversary 39 Year (20 รายการตรวจ) ราคา 6,539 บาท


ระยะเวลา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563


****กรุณางดน้ำ-อาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ****ลำดับ                                         รายการตรวจ
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination   ✓
2 ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray   ✓
3 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC   ✓
4 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด,โรคเบาหวาน FBS   ✓
5 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol   ✓
6 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride   ✓
7 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL   ✓
8 ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL   ✓
9 ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต BUN   ✓
10 ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต Creatinine   ✓
11 ตรวจการทำงานของตับ SGPT   ✓
12 ตรวจการทำงานของตับ SGOT   ✓
13 ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase   ✓
14 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid   ✓
15 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP   ✓
16 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA   ✓
17 ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis   ✓
18 ตรวจอุจจาระ Stool Occult Blood   ✓
19 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG   ✓
20 อัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen   ✓

เงื่อนไขในการใช้บริการ :
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ค่าการพยาบาลค่าบริการทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว
2.สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับบริษัทคู่สัญญาได้ เช่น ตรวจร่างกายประจำปีในโรงพยาบาล
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีตรวจไม่ครบตามแพคเกจ
4.โปรโมชั่นนี้ไม่เข้าร่วมกับส่วนลดอื่นๆ
5.เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณาโทรศัพท์จองคิวก่อนเข้ารับการบริการ