การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่พบได้เป็นประจำทุกปี เนื่องจากเชื้อไข้หวัดใหญ่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้ตลอดเวลา เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการระบาดในแต่ละครั้งจึงเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน


กลุ่มเสี่ยง

เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายอย่าง เช่น โรคหอบหืด โรคทางสมอง เช่น โรคลมชัก พิการทางสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ ปัญญาอ่อน โรคของกล้ามเนื้อและไขสันหลัง ฯลฯ โรคปอดเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเลือด โรคเบาหวานและโรคที่มีความผิดปกติของฮอร์โมนอื่นๆ


          โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

          ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 900 บาท 

          ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก

          ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

          ระยะเวลาของโปรโมชั่น วันที่ 1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2562

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We Care โทร 0-2361-1111