"โรคไข้เลือดออก" เกิดขึ้นกับทุกคน ไม่จำกัดอายุ เพศ ถือเป็นปัญหาทั้งประเทศไทยและทั่วโลก จึงให้ความสำคัญการป้องกัน โดยองค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามีประชากรประมาณ 3,900 ล้านคน อาศัยอยู่ในเขตที่มีการระบาดของเชื้อ ในแต่ละปีมีประชากรติดเชื้อไข้เลือดออก 390 ล้านคน มีอาการจากการติดเชื้อ 96 ล้านคน นอนโรงพยาบาล 500,000 คน และเสียชีวิตประมาณ 2.5%

----------------------------

แต่วันนี้มีเรื่องน่ายินดีที่คนไทยได้มี "วัคซีนไข้เลือดออก" ใช้แล้ว ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศแรกที่เริ่มต้นในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกนี้ แต่ "วัคซีนไข้เลือดออก" นี้ประกอบด้วย DENV 1,2,3,4 มารวมกันให้อยู่ในเข็มเดียวกัน ถือเป็นนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นจากความร่วมมือของหลายประเทศ และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค 65.6% มีประสิทธิภาพลดความรุนแรงของโรคได้ 93.2% และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ 80.8% สามารถฉีดได้ในกลุ่มอายุ 9-45 ปี


คราวนี้มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยว่าแล้วใครควรได้รับการฉีดวัคซีนหรือใครไม่ควรฉีด อย่างที่บอกว่าทุกคนที่มีอายุ 9-45 ปี และอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก และไม่มีข้อห้ามใช้ก็สามารถฉีดได้ทุกคน


สำหรับข้อห้ามในผู้ที่ไม่ควรฉีด ได้แก่ มีประวัติแพ้รุนแรงในส่วนประกอบของวัคซีน มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด หรือภายหลัง เช่น การผิดปกติทางพันธุกรรม การติดเชื้อ HIV หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เช่น สเตียรอยด์ในขนาดสูงหรือเคมีบำบัด รวมไปถึงสตรีตั้งครรภ์หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ระดับกลางจนถึงไข้สูง หรือกำลังเจ็บป่วยแบบเฉียบพลัน ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนจนกว่าจะหายดี

 

ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอายุ 9-45 ปี ก็สามารถฉีดได้ เพราะ "วัคซีนไข้เลือดออก" เป็นวัคซีนทางเลือก หากไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ควรฉีดประสิทธิภาพของวัคซีนก็จะแตกต่างกันออกไป


อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกจะฉีดเข้าไปที่ผิวหนัง 3 ครั้งๆ 0.5 มล. โดยฉีดห่างกันครั้งละ 6 เดือน ซึ่งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดแล้ว เช่น ปวดบริเวณที่ฉีด ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว มีไข้ต่ำๆ ผิวหนังแดง ห้อเลือด บวม และคัน แต่อาการดังกล่าวเป็นชนิดไม่ร้ายแรง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใน 3 วันหลังจากฉีดวัคซีน หากฉีดครบ 3 ครั้งแล้วภูมิคุ้มกันจะขึ้นเต็มที่สุดท้ายเมื่อเราฉีดครบ 3 เข็มแล้วจะสามารถป้องกันไข้เลือดออกได้ตลอดชีวิตหรือไม่นั้นต้องมีการติดตามผลกันต่อไป เพราะ "วัคซีนไข้เลือดออก" เพิ่งจะผลิตมาทดลองใช้ในมนุษย์ได้ประมาณ 4-5 ปี ในประเทศที่มีความชุกของโรค ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย แต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ในนานและช่วยลดความสูญเสียได้มากขึ้น


----------------------------

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก เหมาจ่ายเฉพาะวัคซีนเข็มต่อเข็ม ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการต่างๆ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ราคา 4,180 บาท/เข็ม