ในโอกาสครบรอบ 38 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอนำเสนอ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive มอบส่วนลด 38 % ให้กับลูกค้าเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ  การตรวจสุขภาพจะทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเมื่อพบสิ่งผิดปกติจะได้ตรวจรักษาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามถึงระยะอันตรายอีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค ให้มีความเสี่ยงน้อยลง การพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมรักษาให้หายได้ง่ายกว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive

คุณผู้ชาย ราคาปกติ 11,590 บาท 38 % = 7,186 บาท

คุณผู้หญิง ราคาปกติ 15,050 บาท 38 % = 9,331 บาท


ระยะเวลา 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2562