โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ 2023 "Happy New Year 2023" ในราคาพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการของขวัญสุขภาพจากใจ ระยะเวลาของโปรโมชั่น "Happy New Year 2023" เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในราคา 7,000 บาท ซึ่งเป็นรายการตรวจพื้นฐานได้แก่ลำดับ                                         รายการตรวจ

  1   ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination   •
  2   ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray   •
  3   ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC   •
  4   ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด,โรคเบาหวาน FBS   •
  5   ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL   •
  6   ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต BUN, Creatinine   •
  7   ตรวจการทำงานของตับ SGPT, SGOT, Alkaline Phosphatase   •
  8   ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid   •
  9  ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis  •
  10   ตรวจอุจจาระ Stool Occult Blood   •
  11   ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG   •
  12   อัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen   •

 

เงื่อนไข :

1.ระยะเวลา  ธันวาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

2.ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์บัตรส่วนลดทุกประเภท

3.ราคาส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดของบริษัทคู่สัญญาได้

4.ราคาดังกล่าวไม่รวมการรักษาอื่นๆหากผู้ป่วยมีโรคประจําตัวหรือโรคแทรกซ้อน