โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ 2023 "Happy New Year 2024" ในราคาพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการของขวัญสุขภาพจากใจ ระยะเวลาของโปรโมชั่น "Happy New Year 2024" ในราคา 6,500 บาท ซึ่งเป็นรายการตรวจพื้นฐานได้แก่                                                   รายการ
๐ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination *
๐ ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray *
๐ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC *
๐ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด,โรคเบาหวาน FBS *
๐ ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c *
๐ ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL *
๐ ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต BUN, Creatinine *
๐ ตรวจการทำงานของตับ SGPT, SGOT, Alkaline Phosphatase *
๐ ตรวจหาไทรอยด์ฮอร์โมน TSH, FT3, FT4 *
๐ ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid *
๐ ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP *
๐ ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA *
๐ ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis *
๐ ตรวจอุจจาระ Stool Occult Blood *
๐ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG *
๐ อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen *


เงื่อนไข :

1.ระยะเวลา  1 ธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

2.ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์บัตรส่วนลดทุกประเภท

3.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีตรวจไม่ครบตามแพ็กเกจ