โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง เพราะปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่พบกับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้ง่าย เช่น การสูบบหรี่ การดื่มเหล้า ความอ้วน และโรคประจำตัวที่เกิดจากพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น สาเหตุดังกล่าว ล้วนนำมาสู่โรคหลอดเลือดสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่าน โรงพยาบาลจึงเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในราคา 7,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We care โทร 0-23611111รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาท Physical Examination by Neurologist

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

3. ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1c

4. ตรวจระดับไขมันในเลือดคอเลสเตอรอล  Cholesterol

5. ตรวจระดับไขมันในเลือดไตรกลีเซอร์ไรค์ Triglyceride

6. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL

7. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL

8. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine

9. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

10. ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอด้วยคลื่นความถี่สูง (Carotid Doppler Duplex Ultrasound)


ราคา   7,000 บาทหมายเหตุ :
1.เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2566
2.โปรแกรมตรวจคัดกรองหลอดเลือดสมองเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีความเสี่ยง
3.งดน้ำและอาหารก่อนรับบริการอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
4.กรุณาโทรจองคิวก่อนเข้ารับบริการ โทร 02-361-1111 ต่อ We Care
5.ราคาโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า