โรคหลอดเลือดสมอง ปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่พบกับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้ง่าย เช่น การสูบบหรี่ การดื่มเหล้า ความอ้วน และโรคประจำตัวที่เกิดจากพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น สาเหตุดังกล่าว ล้วนนำมาสู่โรคหลอดเลือดสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่าน

 

Health Month

Strong Before Stroke

"ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ราคา 2,000 บาท"


เงื่อนไข :

1. ราคาเหมาจ่ายนี้ เริ่ม 1 ตุลาคม  2560 - 31 ตุลาคม2560

2. ไม่เข้าร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดใดๆอีก

3. ราคาเหมาจ่ายนี้รวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าแพทย์แล้ว

4. กรุณาโทรนัดล่วงหน้าก่อนเข้ามาใช้บริการเพื่อความสะดวกของท่าน
               รายการตรวจ

1.  ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination

2.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count

3.  ตรวจปัสสาวะทั่วไป Urine Analysis

4.  ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS

5.  ตรวจหาระดับไขมันในเลือดคอเลสเตอรอล  Cholesterol

6.  ตรวจหาระดับไขมันในเลือดไตรกลีเซอร์ไรค์ Triglyceride

7.  ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL

8.  ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGPT

9.  ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine

10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

               ราคา Package  2,000 บาท