อาการไม่พึงประสงค์จากยา

จากคำกล่าวที่ว่า “ยามีคุณอนันต์ และมีโทษมหันต์” สะท้อนให้เห็นถึงด้านดีของยา คือประโยชน์ของยาที่นำมาใช้รักษาโรค แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงโทษของยา ซึ่งเป็นที่มาของบทความ “อาการไม่พึงประสงค์จากย...

ยาลดการอักเสบ

ยาลดการอักเสบหรือยาแก้ปวดกลุ่ม NSIADs ได้มีการใช้การมานาน และปัจจุบันก็มียาอยู่ในตลาดมากมายมาย ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถบอกได้ว่ายาตัวไหนดีที่สุด เนื่องจากว่าการตอบสนองของยาแต่ละคนและแต่ละขนาดของยาจะไ ม...