กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหมาย บริษัท เอช โปร(ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยนำคณะผู้ศึกษาดูงานประกอบด้วยผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยมี พญ.ประภา วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาล ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และหัวหน้าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม รพ.ในส่วนการบริหารจัดการโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการภายในโรงพยาบาล อาทิ ระบบ HIS, LIS และ PACS พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบการให้บริการในแผนกฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เด็กแรกเกิด เวชศาสตร์ฟื้นฟู และระบบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561