โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2017" ภายใต้หัวข้อ "การดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรค NCDs (Non Communicable Diseases)" โดย นพ.ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา อายุรแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และคุณแพรว คณิตกุล ร่วมพูดคุยถึงกลุ่มโรค NCDs โรคที่ไม่ติดต่อแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียด พร้อมทั้งรับชมสินค้าเพื่อสุขภาพจากสหกรณ์บริการของโรงพยาบาลและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณ ชั้น 1 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์