พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริษัทฯ พร้อมคณะ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับ นพ.สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ คุณอาภรณ์ นิยมพฤกษ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล พร้อมคณะจากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจข้อมูลและเยี่ยมพื้นที่การให้บริการ เพื่อให้การรักษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562