โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 โอกาสนี้ ผู้บริหาร คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่รพ.ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต โดยมีผู้บริจาคทั้งสิ้น 105 ท่าน ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมในครั้งนี้นะคะ