โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร พร้อมผู้จัดการ หัวหน้าแผนกและพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณพ่ออรรถพันธ์ สุรภาพวิเศษ บิดาของคุณวรัญญา สุรภาพวิเศษ เภสัชกร แผนกเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 และฌาปนกิจศพในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ วัดแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ พวกเราทุกคนขอส่งดวงวิญญาณของคุณพ่ออรรถพันธ์ สุรภาพวิเศษ ไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วยเทอญ