โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณพ่อทิน ทองดี บิดาของคุณอรทัย ทองดี พนักงานการเงิน แผนกการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ในโอกาสนี้ คุณจีรนันท์ เดชมิตร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคุณศศิภา พลูเกตุ หัวหน้าแผนกการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 4 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ขอส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อทินไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วยเทอญ