คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ ผศ.นพ. ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริษัท บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(รพ.สำโรงการแพทย์) และ พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมแพทย์ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกและพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย นายแพทย์ศักดิพล เหรียญธีรศักดิ์ แพทย์สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป และแพทย์ประจำหน่วยตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ณ ศาลา 6 วัดบัวขวัญ นนทบุรี พวกเราทุกคนขอส่งดวงวิญญาณของนายแพทย์ศักดิพล เหรียญธีรศักดิ์ไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วยเทอญ