เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ 29 เมษายน 2567 มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะแพทย์และพนักงานทุกคน ในเมนูแสนอร่อย "ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวและน้ำแข็งไส” เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคนในการทำงานเพื่อผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกท่าน ขอขอบพระคุณท่านเจ้าภาพ และอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่าน ที่เมตตา และสร้างพลังกาย พลังใจให้กับพนักงานทุกคนเสมอมาโดยตลอด ขอให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคปลอดภัยตลอดไป