✨วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้ง “บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด” (บริษัทฯ) ตามที่ถือปฏิบัติกันมา เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯทุกคน ร่วมรำลึกถึงวันที่มีความสำคัญกับองค์กรและพระคุณของผู้ก่อตั้ง รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และความสามารถในการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนมีความตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรต่อไป

✨ในการนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ รพ.ได้จัดกิจกรรมงานครบรอบ ๒๖ ปี การก่อตั้งบริษัทฯด้วยการนิมนต์พระคุณเจ้า นำโดย พระมหานุกูล อริยธรรมวัฒนา,ปธ.๙ ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดยาง พระอารามหลวง เจริญพระพุทธมนต์และรับถวายภัตตาหารเพล โดยมีคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร ผศ.(พิเศษ)ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและพนักงานร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลนี้ ในโอกาสนี้ มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงานทุกคนด้วย ????