✨โอกาสครบรอบ 42 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล ครั้งนี้ได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กล่าวสัมโมทนียกถา และรับถวายภัตตาหารเพล โดยมีนายแพทย์สุเทพ และแพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล ร่วมด้วยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก และพนักงานร่วมงาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
✨โอกาสนี้ โรงพยาบาลได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงาน ซึ่งทุกคนต่างอิ่มอร่อยและมีความสุขกันถ้วนหน้า