คณะผู้ศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมโครงการสูงวัยไม่ล้ม ที่ดำเนินงานในชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา โดยมูลนิธิสำโรงรวมใจร่วมกับเทศบาลตำบลแพรกษา โดยมี ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและหัวหน้าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับ และโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน SensibleSTEP และเครื่องมือฟื้นฟูผู้ป่วยในแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564