โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพให้กับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานสาขาเทพารักษ์ ภายในบูธของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ได้ให้ความรู้เรื่องสิทธิการตรวจสุขภาพตามสิทธิของผู้ประกันตน การใช้สิทธิประกัน และการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานบริษัท พร้อมกิจกรรมนันทนาการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-14.00 น. มีพนักงานบริษัทเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานสาขาเทพารักษ์ สมุทรปราการ