พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผศ.นพ ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้จัดการและหัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับ พลเรือตรี นพ.สุรพล ชัชวาลวานิช ที่ปรึกษาทางการแพทย์ พลตำรวจตรีหญิง รมย์ชลี พูนประสิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล พร้อมคณะจากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจข้อมูลและเยี่ยมพื้นที่การให้บริการ เพื่อให้การรักษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565