โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ ตลาดค้าส่งสำโรง กลุ่มภูทับเบิกและบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพถวายพุทธบูชา ตามแบบพุทธศาสนานิกายมหายาน และเลี้ยงอาหารเจ เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของโรงพยาบาล เข้าร่วมถวายพุทธบูชา เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงเจ ฮะหงี่เข่ง ฮุกตึ้ง สำโรง