โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จัดรถรับบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย มารับบริการที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เพื่อนำโลหิตไปแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในครั้งนี้คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด มอบผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทย และจิตอาสา เพื่อแทนคำขอบคุณ ในครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 นี้มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 199 คน ทุกคนที่ได้บริจาคต่างรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ทำกุศลครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562