โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จัดรถรับบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย มารับบริการที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เพื่อนำโลหิตไปแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในครั้งนี้คุณสรัญญา ตนาวาทวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก มอบผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทย และจิตอาสา เพื่อแทนคำขอบคุณ ในครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 นี้มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 115 คน ทุกคนที่ได้บริจาคต่างรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ทำกุศลครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561