โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ "ปันสุขภาพดี" ราคา 4,000 บาท เหมาะสำหรับวัยทำงาน


ลำดับ                                         รายการ
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination  •
2 ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray  •
3 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG  •
4 อัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen  •
5 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด,โรคเบาหวาน FBS  •
6 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, LDL, HDL  •
7 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid  •
8 ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต Creatinine  •
9 ตรวจการทำงานของตับ SGPT, SGOT  •
10 ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis  •

เมื่อตรวจโปรแกรมนี้ สามารถแลกซื้อ


1. แลกซื้อ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคา 500 บาท /เข็ม จากราคาปกติ 1,708 บาท

2. แลกซื้อ การตรวจ Cy-Prep Pap test ในราคา 1,000 บาท จากราคาปกติ 1,540 บาท

3. แลกซื้อ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์เต้านม ในราคา 2,000 บาท จากราคาปกติ 3,500 บาท


เงื่อนไข

1. ต้องซื้อแพคเกจหลักก่อนจึงจะใช้สิทธิ์แลกซื้อได้

2. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดใดๆอีก

3. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับบริษัทคู่สัญญาได้ เช่น ตรวจร่างกายประจำปี(กรุณาติดต่อลูกค้าสัมพันธ์)

4. กรณีตรวจไม่ครบทุกรายการตรวจโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

5. ระยะเวลาในการทำโปรโมชั่น 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563

6. สิทธิแลกซื้อต้องตรวจและทำรายการวันเดียวกับการตรวจสุขภาพเท่านั้น