เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปีการก่อตั้ง “บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด” (บริษัทฯ) โรงพยาบาลจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานในประเภทต่างๆ ประกอบด้วย
✨ ประกาศเกียรติคุณพนักงานอายุงาน 5,10,15,20,25,30 และ 35 ปี ที่มีความรักในองค์กร ร่วมงานกันมาเป็นเวลานาน จำนวน 52 คน
✨ ประกาศเกียรติคุณพนักงานขยันพิเศษ เพื่อยกย่องชมเชย เป็นแบบอย่างที่ดี ที่มีความรับผิดชอบ ขยันมาทำงานโดยไม่สาย ไม่ลาและไม่ขาดงาน ติดต่อกันเป็นเวลา 5,10,15,20 และ 25 ปี จำนวน 4 คน
โดยได้รับเกียรติจาก พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผศ.นพ. ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร มอบรางวัลแก่พนักงาน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมและให้กำลังใจ บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความสุข ความยินดี สำหรับพนักงานเกียรติคุณทุกท่านที่ได้รับรางวัล ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565