✨เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 42 ปีของการก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
✨รพ.ได้จัดพิธีมุทิตาจิตเพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านผู้ก่อตั้งรพ.และพิธีมอบทุนการศึกษาในนาม"ทุนการศึกษา ครอบครัววงศ์แพทย์" ซึ่งเป็นทุนที่มอบเพื่อการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ครอบครัวละ 1 ทุน โดยมีนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์และแพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเป็นผู้มอบทุน ครั้งนี้มีพนักงานขอรับทุนทั้งสิ้นจำนวน 129 ทุน ในโอกาสนี้ท่านผู้ก่อตั้งรพ.ได้ให้โอวาทและแสดงความยินดีกับพนักงานที่เข้ารับทุน ผู้รับทุนทุกท่านต่างปลึ้มปิติและมีความสุขที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้