โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารรพ.ที่มอบทุนการศึกษาแก่พยาบาลวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จนสำเร็จการศึกษาและได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล จำนวน 9 คน โดยพยาบาลวิชาชีพทุนได้มอบพวงมาลัยแสดงมุทิตาจิตแด่ นพ.สุเทพ วงศ์แพทย์ และพญ.ประภา วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร, พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นพ.ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รวมทั้งผู้จัดการและหัวหน้าแผนก คณะผู้บริหารได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่พยาบาลวิชาชีพทุนทุกคน ให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์