ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) มอบทุนการศึกษา ให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) ตำบลสำโรงกลาง ทุนละ 500 บาท จำนวน 20 ทุน จากโครงการมอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา โดยนำรายได้จากการให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 มอบเป็นทุนการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)