ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ 5 ธันวาคม อันเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จึงขอรวมใจทำความดี โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 มอบเป็นทุนการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถือเป็นโอกาสอันดีตรงกับวันครบรอบการก่อตั้ง โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จึงจัดโครงการมอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา ให้กับสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน 1.โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 2.โรงเรียนวัดสุขกร 3.โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 4.โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 5.โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) 6.โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 7.โรงเรียนคลองสำโรง ทุนการศึกษาโรงเรียนละ 50,000 บาท จากแพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์