คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มอบรถเข็นผู้ป่วยจำนวน 1 คันให้ทางชมรมบันไดบุญเพื่อเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ โดยคุณสมเกียรติ โสภณอุดมสิน ที่ปรึกษาอาวุโส ชมรมบันไดบุญฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งทางชมรมบันไดบุญจะได้นำไปใช้ในการช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากบ้านไปตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อการรักษา โดยทางชมรมไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ ซึ่งเป็นชมรมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562