คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม "ราตรีน้ำเงิน-เหลือง" ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดด่านสำโรง จำนวน 10,000 บาท แก่ ผู้อำนวยการณัฐพล นุชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง วัตถุประสงค์นำรายได้ส่วนหนึ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561