คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด และคุณบุญธรรม ผาอินดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมการแข่งขัน "แรลลี่การกุศล ฉลองครบรอบ 10 ปี ครั้งที่ 1" จัดโดยสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยใช้เส้นทางสมุทรปราการ - กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 เพื่อสร้างความสามัคคี และปลูกฝังเรื่องน้ำใจของผู้ใช้รถ รวมถึงร่วมทำบุญและนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้อสำนักงานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย