คุณชฎาพร สรรพศิริ หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริการ คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ รวมดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง” ในรูปแบบของ“กุหลาบเวียงพิงค์” ซึ่งสื่อความหมาย ถึงสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ ด้วยอนุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฏร์ เพื่อทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายเป็นพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ จัดโดย ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ร่วมกับสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นจำนวน 99,999 ดอก ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2560 บริเวณลานกิจกรรม ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ