ผศ.(พิเศษ)ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนวัดด่านสำโรง ที่ได้เข้าร่วมโครงการ " 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชน" โดยกรมอาเซียน ให้โรงเรียนวัดด่านสำโรงเรียนเป็นที่ตั้งห้องสมุดอาเซียนในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดด่านสำโรง