ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชชีพราหมณ์และร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เพื่อเป็นปัจจัยในการบูรณะพระอุโบสถ และบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม พร้อมถวายปัจจัยแด่ พระศรีศาสนวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบางนาใน ณ วัดบางนาใน พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561