คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ผู้แทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี กับท่านสมศักดิ์ บำรุงวัด ผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา เนื่องในโอกาสพิธีเปิดที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา ถ.สรรพาวุธ กรุงเทพมหานคร