โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องใน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ วันสตรีสากล ประจำปี 2561” โดยท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ภายในบูธของโรงพยาบาลจัดให้มีบริการวัดความดันโลหิตและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ