คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม "DS RUN FOR HEALTH 2019" แก่คุณเกษม วิจิโน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียน พร้อมกันนี้โรงพยายาลได้สนับสนุน รถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562