โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดงานสืบสานประเพณีไทย อันดีงามต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ภายใต้ชื่อ "สนุกสนาน สงกรานต์ บ้านเรา" ในบรรยากาศอบอุ่น เชิญชวนแต่งกายแสดงวิถีความเป็นไทย ในแบบครอบครัวสำโรงการแพทย์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ อันมีอาจารย์นายแพทย์สุเทพและอาจารย์แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พลโทเจริญ เบญจาธิกุล กรรมการบริษัท ท่านปรีชา เตชะมวลไววิทย์ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย และคุณจิระ พุ่มพวง อดีตเลขาอาวุโส โดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คุณศจีพัต วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล และคุณกรอุมา โพธิบัณฑิต ผู้จัดการฝ่ายประสานงานประกันสังคม เป็นตัวเเทนคณะแพทย์ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานทุกคน มอบพวงมาลัยแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ด้วยความประทับใจและอบอุ่นใจอย่างยิ่ง ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารเมนูแสนอร่อยฝีมือฝ่ายโภชนาการของเรา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562