โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดงานสืบสานประเพณีไทย อันดีงามต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ภายใต้ชื่อ "สุขสราญ สงกรานต์ บ้านเฮา" ในบรรยากาศอบอุ่น เชิญชวนแต่งกายแสดงวิถีความเป็นไทย ในแบบครอบครัวสำโรงการแพทย์ มีการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ อันมีอาจารย์นายแพทย์สุเทพและอาจารย์แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พลโทเจริญ เบญจาธิกุล กรรมการบริษัท และคุณจิระ พุ่มพวง อดีตเลขาอาวุโส โดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล คุณศจีพัต วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และคุณกรอุมา โพธิบัณฑิต ผู้จัดการฝ่ายประสานงานประกันสังคม เป็นตัวเเทนคณะแพทย์ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานทุกคน มอบพวงมาลัยแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ด้วยความประทับใจและอบอุ่นใจอย่างยิ่ง พร้อมรับชมการแสดงจากเพื่อนพนักงานในชุด "ระบำอัปสรา" หรือ "เรือนอัปสรา" ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารเมนูแสนอร่อยฝีมือฝ่ายโภชนาการของเราเอง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561