โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงาน นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้านปัญญา โดยมีคุณอุสา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ วิทยากรอบรมปฐมพยาบาล วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดแนวคิด ทักษะ ลงมือปฎิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญ และสามารถนำมาใช้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องอบรม นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้านปัญญา อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 39 ท่าน