ห้องพักผู้ป่วยใน ออกแบบมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยเลือกพักได้ตามความต้องการ โรงพยาบาลพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่คอยดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

          ห้องพักของโรงพยาบาลได้แก่
               ๐ ห้องเดี่ยว
               ๐ ห้องคู่
               ๐ ห้อง 3 เตียง
               ๐ ห้อง ICU
               ๐ ห้อง Semi ICU
               ๐ ห้องเด็กแรกเกิด