ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พญ.ปรารถนา ชีวีวัฒน์ แพทย์ประจำสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "เทคนิคการเลี้ยงดูลูกยุคใหม่และจูงมือลูกสู่ความสำเร็จ" ร่วมกับคุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดด่านสำโรง ในการประชุมผู้ปกครอง รร.วัดด่านสำโรง เพื่อให้ความรู้ในการดูแลบุตรหลานและใส่ใจในการสังเกตพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น และเพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ