คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยนักเรียนช่าง โรงเรียนพระดาบส สมุทรปราการ นำทีมโดยพลอากาศโท ศ.ดร.นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เยี่ยมชม โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เพื่อวางแผนร่วมกันในการเป็นสถานที่ฝึกงานให้นักเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างซ่อมบำรุง
ในการนี้ พญ. วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ท่านผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร , ผศ.(พิเศษ)ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและ ทีมนำของแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง ให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมพื้นที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา