เนื่องในเดือนสิงหาคม เป็นเดือนของวันแม่แห่งชาติ ทางโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณแม่ จึงจัด "แพคเกจตรวจเฉพาะทางต้อนรับวันแม่" สำหรับคุณแม่และคุณผู้หญิงที่รักสุขภาพ และถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับลูกในการตอบแทนพระคุณแม่ ซึ่งมีรายการตรวจดังต่อไปนี้


ลำดับ


                            รายการ

     ราคาโปรโมชั่น

  1

     ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนล่าง

     Ultrasound Lower Abdomen


          1,399

  2

     ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน

     Ultrasound Upper Abdomen


          1,399

  3

     ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด

     Ultrasound Whole Abdomen


          1,999

  4

     ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยสูติแพทย์
     CY-PREP Pap test


          1,499

  5

     ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยสูติแพทย์

     CY-PREP PLUS HPV


          2,499

  6

     ตรวจมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์เต้านม

     Mammogram & Ultrasound Breast

          1,999เงื่อนไขในการใช้บริการ

* ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31ตุลาคม 2562

* ราคาเหมาจ่ายดังกล่าวไม่เข้าร่วมส่วนลดใดๆอีก

* ราคาโปรโมชั่นดังกล่าว ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่มาตรวจร่างกายเท่านั้น และชำระเป็นเงินสด

* ไม่สามารถใช้ราคานี้กับสิทธิสวัสดิการบริษัทที่ต้องวางบิล