คณะกรรมการ IC Council ฝ่ายการพยาบาล องค์กรพยาบาล และคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมมือจัด "โครงการรณรงค์ล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อ" โดยนายแพทย์นริศ เจนวิริยะ หัวหน้าแพทย์สาขาศัลยกรรมทั่วไป และหัวหน้าองค์กรแพทย์ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริษัท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และแพทย์สาขารังสีวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ ภายในงานจัดให้มีการเต้นล้างมือจากผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปล้างมือ โดย Dr.SAM มาสคอต ประจำโรงพยาบาล ได้เข้ามาร่วมสนุกในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีการจัดประกวดคำขวัญ การประกวดบุคคลล้างมือที่ถูกวิธี และการเดินรณรงค์การล้างมือให้กับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560