อัตราเหมาจ่าย / เดือน
๐ ห้องเดี่ยวพิเศษ ราคา 93,000 บาท / เดือน
๐ ห้องรวม ราคา 62,000 บาท / เดือน

เงื่อนไข :
1.แพคเกจเหมาจ่ายรวมค่าแพทย์ ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2.ราคาแพคเกจเหมาจ่ายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดของบริษัทคู่สัญญาได้
3.ราคาดังกล่าวไม่รวมการรักษาอื่นๆ หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โทร 0-2361-1111 ต่อ 2446